Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 23 de juliol de 2019, Sup. 175

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

  • Ordre DEF/788/2019, de 17 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre DEF/479/2017, de 19 de maig, per la qual s'aproven les directrius generals per a l'elaboració dels currículums de l'ensenyament de formació per a l'accés a les escales de tropa i marineria.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 452/2019, de 19 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 178/2004, de 30 de gener, pel qual s'aprova el Reglament general per al desplegament i l'execució de la Llei 9/2003, de 25 d'abril, per la qual s'estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l'alliberament voluntari i la comercialització d'organismes modificats genèticament, i el Reial decret 511/2017, de 22 de maig, pel qual es desplega l'aplicació a Espanya de la normativa de la Unió Europea en relació amb el programa escolar de consum de fruites, hortalisses i llet.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid