Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 27 de agost de 2019, Sup. 205

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Acord administratiu internacional signat a l'empara de l'Acord marc entre Espanya i l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, de 27 de gener de 2004, relatiu a les responsabilitats que han d'assumir el Regne d'Espanya i l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, pel que fa a l'11a reunió del Comitè Assessor Científic d'Aqüicultura de la Comissió General de Pesca per al Mediterrani, fet a Roma el 25 de juliol de 2019.

  • Acord administratiu internacional signat a l'empara de l'Acord marc entre Espanya i l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, de 27 de gener de 2004, relatiu a les responsabilitats que han d'assumir el Regne d'Espanya i l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, pel que fa a la celebració del 17è període de sessions del Subcomitè sobre Comerç Pesquer del Comitè de Pesca, fet a Roma el 25 de juliol de 2019.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid