Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 7 de setembre de 2019, Sup. 215

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 3993-2019, contra l'article únic, apartats 1, 3, 5 i 6, i la disposició transitòria de la Llei 9/2019, de 28 de març, de modificació de la Llei 4/1996, de 12 de juliol, de caça a la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4062-2019, contra la Llei foral 16/2019, de 26 de març, de reconeixement i reparació de les víctimes per actes de motivació política provocats per grups d'extrema dreta o funcionaris públics.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4090-2019, contra la Llei foral 16/2019, de 26 de març, de reconeixement i reparació de les víctimes per actes de motivació política provocats per grups d'extrema dreta o funcionaris públics.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4178-2019, contra els articles 9, 10 i 11, la disposició addicional novena, la disposició addicional tercera i l'annex I del Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4417-2019, contra l'article primer, segon, tercer, quart i la disposició addicional única de la Llei del País Basc 5/2019, de 4 d'abril, de modificació de la Llei 12/2016, de 28 de juliol, de reconeixement i reparació de víctimes de vulneracions de drets humans en el context de la violència de motivació política a la Comunitat Autònoma del País Basc entre 1978 i 1999.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4547-2019, contra la disposició addicional segona de la Llei 21/2018, de 16 d'octubre, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana.

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 6 de setembre de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid