Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 11 de setembre de 2019, Sup. 218

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 10 de setembre de 2019, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 21 de setembre de 2004, per la qual s'estableixen l'estructura i l'organització territorial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

  • Reial decret 474/2019, de 2 d'agost, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC) per finançar la campanya anual 2019 de banderes blaves.

TRIBUNAL SUPREM

  • Interlocutòria de 10 de juliol de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que rectifica l'error material en l'encapçalament i la decisió de la Sentència de 21 de maig de 2019, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 4483/2016, en el sentit que on diu «...reg d'inundació» ha de dir «...risc d'inundació».

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid