Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 18 de setembre de 2019, Sup. 224

I. Disposicions generals

MINISTERI DE FOMENT

  • Ordre FOM/943/2019, de 13 de setembre de 2019, per la qual es modifica l'Ordre FOM/1649/2012, de 19 de juliol, per la qual es regula el procediment d'acreditació i certificació d'aptitud d'auditors de seguretat viària de la Xarxa de Carreteres de l'Estat.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid