Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 24 de octubre de 2019, Sup. 256

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI DE FOMENT

  • Ordre FOM/1051/2019, de 21 d'octubre, per la qual es determinen per a l'any 2018 els costos tipus aplicables als costos subvencionables que regula el Reial decret 147/2019, de 15 de març, sobre compensació al transport marítim i aeri de mercaderies no incloses a l'annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea, amb origen o destinació a les illes Canàries.

  • Ordre FOM/1052/2019, de 21 d'octubre, per la qual es determinen per a l'any 2018 els costos tipus aplicables als costos subvencionables que regula el Reial decret 170/2009, de 13 de febrer, sobre compensació al transport marítim i aeri de mercaderies incloses a l'annex I del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea (substituït per l'annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea), amb origen o destinació a les illes Canàries.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

  • Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries.

    • (Document en procés de traducció)
  • Reial decret 553/2019, de 27 de setembre, de liquidació i extinció del Fons financer d'ajuda al comerç interior (FCPJ).

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid