Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 6 de novembre de 2019, Sup. 267

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4268-2019, en relació amb l'article 11.3.1.b), segon paràgraf, i la disposició addicional única, que regula el procediment d'homologació de la Llei 9/2011, de 29 de març, de modificació de la Llei 15/2001, de 14 de desembre, del sòl i ordenació territorial d'Extremadura.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 5150-2019, en relació amb la disposició addicional 33, apartat 1, de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017, per possible vulneració dels articles 66.2 i 134.2 de la CE.

  • Incident d'execució de la Sentència del Tribunal Constitucional (articles 87 i 92 LOTC), dictada en la impugnació de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 6330-2015.

  • Incident d'execució de la Sentència del Tribunal Constitucional (articles 87 i 92 LOTC), dictada en la impugnació de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 4039-2018.

  • Incident d'execució de la Sentència del Tribunal Constitucional (articles 87 i 92 LOTC), dictada en la impugnació de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 5813-2018.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Acord administratiu per al període 2019-2020, entre el Ministeri espanyol de Sanitat, Consum i Benestar Social i l'Organització Mundial de la Salut, per dur a terme activitats de cooperació en matèria de donació i trasplantament d'òrgans, cèl·lules i teixits humans, a l'empara de l'Acord marc de cooperació entre el Regne d'Espanya i l'Organització Mundial de la Salut de 12 de setembre de 2001, fet a Madrid i Ginebra el 29 d'octubre de 2019.

MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS

  • Resolució de 28 d'octubre de 2019, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 18 d'octubre de 2019, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de doctor i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

  • Resolució de 28 d'octubre de 2019, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 18 d'octubre de 2019, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de grau i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Decret llei 14/2019, de 17 de setembre, pel qual s'autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d'Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid