Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 28 de novembre de 2019, Sup. 286

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Entrada en vigor del Tercer Protocol addicional a l'Acord pel qual s'estableix una associació entre la Comunitat Europea i els seus estats membres, d'una banda, i la República de Xile, de l'altra, per tenir en compte l'adhesió de la República de Croàcia a la Unió Europea, fet a Brussel·les el 29 de juny de 2017.

  • Correcció d'errors de la Resolució de 30 d'octubre de 2019, de la Secretaria General Tècnica, sobre aplicació de l'article 24.2 de la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de tractats i altres acords internacionals.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Ordre JUS/1154/2019, de 25 de novembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 8 de novembre de 2019, pel qual es fixa el mòdul per a la distribució del crèdit que figura en els pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 prorrogats per al 2019, destinat a subvencionar les despeses de funcionament dels jutjats de pau.

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Correcció d'errors de l'Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, per la qual es regula el Registre estatal d'entitats de formació del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, així com els processos comuns d'acreditació i inscripció de les entitats de formació per impartir especialitats formatives incloses en el Catàleg d'especialitats formatives.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

  • Reial decret 671/2019, de 22 de novembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Fundació Reial Institut Elcano d'Estudis Internacionals i Estratègics per al finançament de les despeses de funcionament i activitat en el marc dels seus fins fundacionals.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 7/2019, del 14 de novembre, de modificació de la Llei 2/2000, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i de la Llei 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid