Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 11 de desembre de 2019, Sup. 297

I. Disposicions generals

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Correcció d'errors de la Resolució de 27 de novembre de 2019, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'estableix a l'efecte de còmput de terminis el calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per a l'any 2020.

MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS

  • Resolució de 28 de novembre de 2019, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 15 de novembre de 2019, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior del títol oficial d'enginyeria de construcció i electricitat.

  • Resolució de 28 de novembre de 2019, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 15 de novembre de 2019, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior del títol oficial d'enginyeria d'armes navals.

  • Resolució de 28 de novembre de 2019, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 15 de novembre de 2019, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior del títol oficial d'enginyeria d'armament i material.

COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA

  • Resolució de 7 de novembre de 2019, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'aprova l'adaptació del procediment d'operació 14.8 «Subjecte de liquidació de les instal·lacions de producció i de les instal·lacions d'autoconsum» i del procediment d'operació 14.4 «Drets de cobrament i obligacions de pagament pels serveis d'ajust de sistema» al Reial decret 244/2019, de 5 d'abril.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid