Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 23 de desembre de 2019, Sup. 307

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Ordre EFP/1241/2019, de 19 de desembre, per la qual s'estableix l'equivalència genèrica de l'ocupació de policia de les comunitats autònomes i dels cossos de policia local al títol de tècnic corresponent a la formació professional del sistema educatiu.

COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA

  • Circular 8/2019, de 12 de desembre, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableixen la metodologia i les condicions d'accés i assignació de capacitat en el sistema de gas natural.

  • Circular 9/2019, de 12 de desembre, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableix la metodologia per determinar la retribució de les instal·lacions de transport de gas natural i de les plantes de gas natural liquat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid