Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 22 de gener de 2020, Sup. 19

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Correcció d'errors a les esmenes a l'Acord sobre transports internacionals de mercaderies peribles i sobre vehicles especials utilitzats en aquests transports (ATP), adoptades a Ginebra el 10 d'octubre de 2014.

  • Resolució de 17 de gener de 2020, de la Secretaria General Tècnica, sobre aplicació de l'article 24.2 de la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de tractats i altres acords internacionals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid