Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 27 de gener de 2020, Sup. 23

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Acord administratiu entre el Ministeri de l'Interior del Regne d'Espanya i el ministre de l'Interior de la República Francesa relatiu al reforç de la cooperació en matèria de formació entre la Gendarmeria Nacional francesa i la Guàrdia Civil espanyola, fet a Madrid i París el 2 i el 9 gener de 2020.

MINISTERI D'HISENDA

  • Correcció d'errors de l'Ordre HAC/1273/2019, de 16 de desembre, per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l'impost sobre successions i donacions i l'impost especial sobre determinats mitjans de transport.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid