Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 31 de gener de 2020, Sup. 27

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 16 de gener de 2020, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 26 de gener de 1998, per la qual es regula l'organització i el funcionament de la Comissió de Seguretat i Control i es creen comissions sectorials de seguretat i control de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Ordre APA/78/2020, de 23 de gener, per la qual es modifiquen l'annex III del Reglament de protecció d'obtencions vegetals, aprovat mitjançant el Reial decret 1261/2005, de 21 d'octubre, i l'annex XIV del Reglament general del Registre de varietats comercials, aprovat mitjançant el Reial decret 170/2011, d'11 de febrer.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Ordre PCM/79/2020, de 29 de gener, per la qual es modifica l'Ordre PCI/6/2019, d'11 de gener, per la qual s'aprova el quadre mèdic d'exclusions exigible per a l'ingrés en els centres docents militars de formació.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid