Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 5 de febrer de 2020, Sup. 31

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals.

MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL

BANC D'ESPANYA

  • Circular 1/2020, de 28 de gener, del Banc d'Espanya, per la qual es modifica la Circular 1/2013, de 24 de maig, del Banc d'Espanya, sobre la Central d'Informació de Riscos.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CASTELLA-LA MANXA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid