Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 10 de febrer de 2020, Sup. 35

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Ordre APA/101/2020, de 6 de febrer, per la qual es modifica l'annex del Reial decret 930/2017, de 27 d'octubre, pel qual es regula el règim d'ajudes a l'apicultura en el marc dels programes nacionals anuals, i es modifica el Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen normes d'ordenació de les explotacions apícoles.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid