Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 13 de febrer de 2020, Sup. 38

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 6 de febrer de 2020, de la Direcció General de Tributs, sobre la consideració com a entitats en règim d'atribució de rendes a determinades entitats constituïdes a l'estranger.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 138/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix la normativa bàsica en matèria d'actuacions sanitàries en espècies cinegètiques que actuen com a reservori de la tuberculosi (complex Mycobacterium tuberculosis).

  • Reial decret 306/2020, d'11 de febrer, pel qual s'estableixen normes bàsiques d'ordenació de les granges porcines intensives, i es modifica la normativa bàsica d'ordenació de les explotacions de bestiar porcí extensiu.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

MINISTERI D'INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

  • Ordre ISM/109/2020, de 10 de febrer, per la qual s'estableixen, per a l'any 2020, les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del règim especial del mar inclosos en els grups segon i tercer.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CASTELLA-LA MANXA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid