Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 21 de febrer de 2020, Sup. 45

I. Disposicions generals

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

  • Ordre ICT/149/2020, de 7 de febrer, per la qual es modifiquen l'annex del Reial decret 648/1994, de 15 d'abril, pel qual es declaren els patrons nacionals de mesura de les unitats bàsiques del sistema internacional d'unitats, i l'Ordre ITC/2581/2006, de 28 de juliol, per la qual es defineixen els patrons nacionals de les unitats derivades, del sistema internacional d'unitats, de capacitat elèctrica, concentració d'ozó a l'aire, flux lluminós, impedància en alta freqüència, parell de torsió, potència en alta freqüència, resistència elèctrica, soroll electromagnètic en alta freqüència, tensió elèctrica, activitat (d'un radionúclid), kerma (raigs X i ?), dosi absorbida, angle pla, densitat de sòlids, força, pressió, volum, atenuació en alta freqüència, humitat i interval de mesura d'alta tensió elèctrica (superior a 1.000 V).

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid