Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 25 de febrer de 2020, Sup. 48

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Ordre APA/161/2020, de 20 de febrer, per la qual es modifiquen els annexos I, III i VI del Reial decret 506/2013, de 28 de juny, sobre productes fertilitzants.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Reial decret 309/2020, d'11 de febrer, sobre el règim jurídic dels establiments financers de crèdit i pel qual es modifiquen el Reglament del Registre Mercantil, aprovat pel Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, i el Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid