Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Diumenge 15 de març de 2020, Sup. 68

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

  • Instrucció de 15 de març de 2020, del Ministeri de Defensa, per la qual s'estableixen mesures per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en l'àmbit del Ministeri de Defensa.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/226/2020, de 15 de març, per la qual s'estableixen criteris d'actuació per a les forces i cossos de seguretat en relació amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Ordre INT/227/2020, de 15 de març, en relació amb les mesures que s'adopten en l'àmbit d'institucions penitenciàries a l'empara del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Ordre INT/228/2020, de 15 de març, per la qual s'estableixen criteris d'aplicació de Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en l'àmbit de l'Sistema Nacional de Protecció Civil.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Ordre TMA/229/2020, de 15 de març, per la qual dicten disposicions pel que fa a l'accés dels transportistes professionals a determinats serveis necessaris per facilitar el transport de mercaderies en el territori nacional.

  • Ordre TMA/230/2020, de 15 de març, per la qual es concreta l'actuació de les autoritats autonòmiques i locals respecte de la fixació de serveis de transport públic de la seva titularitat.

  • Ordre TMA/231/2020, de 15 de març, per la qual es determina l'obligació de disposar missatges obligatoris en els sistemes de venda de bitllets en línia de totes les companyies marítimes, aèries i de transport terrestre, així com qualsevol altra persona, física o jurídica, que intervingui en la comercialització dels bitllets que habilitin per realitzar un trajecte amb origen i/o destinació en el territori espanyol.

MINISTERI DE SANITAT

  • Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Ordre SND/233/2020, de 15 de març, per la qual s'estableixen determinades obligacions d'informació d'acord amb el que preveu el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Ordre SND/234/2020, de 15 de març, sobre adopció de disposicions i mesures de contenció i remissió d'informació al Ministeri de Sanitat davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid