Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 18 de març de 2020, Sup. 73

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/248/2020, de 16 de març, per la qual s'estableixen criteris d'actuació per a les forces i cossos de seguretat davant el restabliment temporal de controls fronterers.

  • Correcció d'errors de l'Ordre INT/239/2020, de 16 de març, per la qual es restableixen els controls en les fronteres interiors terrestres amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA RIOJA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid