Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 30 de març de 2020

I. Disposicions generals

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Ordre TMA/305/2020, de 30 de març, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials determinats allotjaments turístics i s'adopten disposicions complementàries.

  • Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, per la qual es dicten instruccions sobre la reducció dels serveis de transport de viatgers durant la vigència del Reial decret llei 10/2020.

MINISTERI DE SANITAT

  • Ordre SND/307/2020, de 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid