Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 1 de abril de 2020, Sup. 91

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

  • Reial decret llei 12/2020, de 31 de març, de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Ordre TMA/309/2020, de 31 de març, per la qual es modifica l'Ordre TMA/258/2020, de 19 de març, per la qual es dicten disposicions respecte dels títols administratius i les activitats inspectores de l'Administració marítima, a l'empara del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI DE SANITAT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid