Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 21 de maig de 2020, Sup. 143

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

  • Reial decret 521/2020, de 19 de maig, pel qual s'estableix l'organització bàsica de les Forces Armades.

  • Resolució 420/38123/2020, de 19 de maig, de la Subsecretaria, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre DEF/91/2008, de 22 de gener, per la qual es desenvolupa l'organització i el funcionament de les delegacions de Defensa.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Ordre TMA/424/2020, de 20 de maig, per la qual es modifiquen l'Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat, i l'Ordre TMA/419/2020, de 18 de maig, per la qual s'actualitzen les mesures en matèria d'ordenació general de la navegació marítima adoptades durant l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 al procés de desescalada.

MINISTERI DE CULTURA I ESPORT

  • Reial decret 524/2020, de 19 de maig, pel qual es regula la concessió directa de subvencions del Ministeri de Cultura i Esport i els seus organismes públics a diverses entitats i institucions culturals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid