Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 23 de maig de 2020

I. Disposicions generals

MINISTERI DE SANITAT

  • Ordre SND/439/2020, de 23 de maig, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres, aèries i marítimes amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

  • Ordre SND/441/2020, de 23 de maig, per la qual es prorroga l'Ordre TMA/410/2020, de 14 de maig, per la qual es limita l'entrada a Espanya a les aeronaus i els vaixells de passatge a través dels punts d'entrada designats amb capacitat d'atenció a emergències de salut pública d'importància internacional.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid