Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 29 de maig de 2020, Sup. 152

I. Disposicions generals

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Ordre APA/455/2020, de 26 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres ministerials en matèria de control i certificació de llavors i altres materials de reproducció.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Ordre TED/456/2020, de 27 de maig, per la qual s'aproven quotes extraordinàries a abonar a la Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers com a conseqüència dels efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid