Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 22 de juny de 2020, Sup. 173

I. Disposicions generals

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/550/2020, de 21 de juny, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors amb Portugal restablerts temporalment amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Ordre INT/551/2020, de 21 de juny, per la qual es prorroguen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Reial decret 522/2020, de 19 de maig, pel qual s'estableix una qualificació professional de la família professional química, que s'inclou en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, i es modifiquen el Reial decret 295/2004, de 20 de febrer, i el Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre.

  • Ordre EFP/552/2020, de 16 de juny, per la qual s'actualitza, d'acord amb el Reial decret 817/2014, de 26 de setembre, una qualificació professional de la família professional seguretat i medi ambient, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, establerta pel Reial decret 295/2004, de 20 de febrer.

  • Ordre EFP/553/2020, de 16 de juny, per la qual s'actualitzen, d'acord amb el Reial decret 817/2014, de 26 de setembre, determinades qualificacions professionals de la família professional arts gràfiques, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, establertes pel Reial decret 1955/2009, de 18 de desembre.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 523/2020, de 19 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1049/2003, d'1 d'agost, pel qual s'aprova la norma de qualitat relativa a la mel.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Ordre ETD/554/2020, de 15 de juny, per la qual s'aproven els models d'informació estadística, comptable i als efectes de supervisió dels fons de pensions i les seves entitats gestores.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid