Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 2 de juliol de 2020, Sup. 182

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 618/2020, de 30 de juny, pel qual s'estableixen millores en les condicions de treball en el sector pesquer.

  • Resolució de 30 de juny de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 25 de juny de 2020, conjunta de la Secretaria d'Estat d'Educació i la Secretaria General d'Universitats, per la qual, a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, s'estableixen noves adaptacions de l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat a les necessitats i situació dels centres espanyols situats a l'exterior del territori nacional, els programes educatius a l'exterior, els programes internacionals, l'alumnat procedent de sistemes educatius estrangers i els ensenyaments a distància, en el curs 2019-2020.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid