Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 4 de juliol de 2020, Sup. 184

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 3 de juliol de 2020, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Resolució de 18 de juny de 2020, de l'entitat pública empresarial ENAIRE, per la qual es modifica la de 15 d'octubre de 2010, d'aeroports espanyols i navegació aèria, per la qual es crea la seu electrònica de l'entitat pública empresarial Aeroports Espanyols i Navegació Aèria; i es deroga parcialment la Resolució de 2 de desembre de 2015.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Resolució de 2 de juliol de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Instrucció conjunta de la Direcció General de Migracions i de la Direcció General de la Policia, per la qual es determina el procediment per a l'expedició del document de residència que preveu l'article 18.4 de l'Acord de retirada de Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea i de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Reial decret 570/2020, de 16 de juny, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'autorització prèvia d'importació en el territori nacional d'espècies al·lòctones amb la finalitat de preservar la biodiversitat autòctona espanyola.

  • Reial decret 587/2020, de 23 de juny, pel qual es regula la concessió directa de dues subvencions a la Universitat Politècnica de Madrid i al Servei de Salut del Principat d'Astúries en matèria de seguretat minera.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Resolució de 3 de juliol de 2020, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs a la Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid