Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 11 de agost de 2020, Sup. 216

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Reial decret 728/2020, de 4 d'agost, pel qual s'actualitzen dues qualificacions professionals de la família professional fusta, moble i suro, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, establertes pel Reial decret 1228/2006, de 27 de octubre, i pel Reial decret 1958/2009, de 18 de desembre, i es modifica parcialment una qualificació professional de la mateixa família professional, mitjançant la substitució d'una unitat de competència transversal i el seu mòdul formatiu associat.

  • Reial decret 729/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableixen determinades qualificacions professionals de la família professional tèxtil, confecció i pell, que s'inclouen en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, i es modifiquen determinats reials decrets de qualificacions professionals.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Resolució de 10 d'agost de 2020, de la Direcció General del Tresor i Política Financera, per la qual s'estableixen les condicions financeres aplicables a les operacions de préstec entre l'Administració General de l'Estat i les entitats locals, segons els termes que preveu el Reial decret llei 27/2020, de 4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid