Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 21 de octubre de 2020, Sup. 278

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Declaració d'acceptació per Espanya de l'adhesió de la República del Kazakhstan al Conveni sobre l'obtenció de proves a l'estranger en matèria civil o mercantil, fet a l'Haia el 18 de març de 1970.

  • Declaració d'acceptació per Espanya de l'adhesió del Principat d'Andorra al Conveni sobre l'obtenció de proves a l'estranger en matèria civil o mercantil, fet a l'Haia el 18 de març de 1970.

MINISTERI D'HISENDA

  • Reial decret 915/2020, de 20 d'octubre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions per dur a terme actuacions d'interès general a les ciutats de Ceuta i Melilla.

  • Reial decret 916/2020, de 20 d'octubre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions destinades al finançament del transport públic regular de viatgers de Madrid, Barcelona, València i les illes Canàries.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Reial decret 905/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions en l'àmbit de la transició ecològica finançades amb càrrec a la quota íntegra de l'impost sobre societats.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

  • Decret llei 12/2020, de 28 d'agost, pel qual es modifica el règim transitori per a la percepció de determinades prestacions que estableix el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, es modifica el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, i es modifiquen les exigències de personal a les residències de gent gran per atendre les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid