Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 24 de octubre de 2020, Sup. 281

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 23 d'octubre de 2020, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 12/2020, del 13 d'octubre, de l'atenció pública de la salut bucodental.

  • Llei 13/2020, del 13 d'octubre, de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut i del personal del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

  • Decret llei 31/2020, de 8 de setembre, pel qual es modifica el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, i s'estableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya.

  • Correcció d'errades al Decret llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid