Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 30 de octubre de 2020, Sup. 287

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 19 d'octubre de 2020, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 10 de maig de 2016, per la qual s'aprova el model de sol·licitud d'admissió a les proves d'aptitud per ser representant duaner i de l'autoliquidació de la taxa d'examen per a aquestes proves i se'n regulen la presentació i el pagament.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/1006/2020, de 29 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Ordre TED/1007/2020, de 27 d'octubre, per la qual s'autoritza un transvasament des dels embassaments d'Entrepeñas-Buendía, a través de l'aqüeducte Tajo-Segura, de 13 hm³ per al mes d'octubre de 2020.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid