Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 7 de novembre de 2020, Sup. 294

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 6 de novembre de 2020, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 27 de juliol de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara rebutjar la manca de competència i estimar el recurs contenciós administratiu 269/2018 contra el Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).

  • Sentència de 27 de juliol de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara rebutjar la manca de competència i estimar el recurs contenciós administratiu 448/2018 contra el Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).

  • Sentència de 14 d'octubre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara rebutjar la manca de competència i estimar el recurs contenciós administratiu 270/2018 contra el Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid