Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 11 de novembre de 2020, Sup. 297

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

MINISTERI DE DEFENSA

  • Reial decret 967/2020, de 10 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 47/2004, de 19 de gener, pel qual s'estableixen la composició i les competències dels consells superiors de l'Exèrcit de Terra, de l'Armada i de l'Exèrcit de l'Aire i de les juntes superiors dels cossos comuns de les Forces Armades.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 970/2020, de 10 de novembre, pel qual es modifiquen el Reglament general de circulació, aprovat pel Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, i el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, en matèria de mesures urbanes de trànsit.

  • Reial decret 971/2020, de 10 de novembre, pel qual es modifica el Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 818/2009, de 8 de maig.

  • Reial decret 972/2020, de 10 de novembre, pel qual es regula el procediment de selecció per a la proposta de candidatures pel Regne d'Espanya en la designació de membres del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Europeu de Drets Humans.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid