Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 6 de gener de 2021, Sup. 5

I. Disposicions generals

MINISTERI DE SANITAT

  • Resolució de 15 de desembre de 2020, de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, per la qual es modifica la Resolució de 19 de juny, de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, per la qual s'estableixen els medicaments considerats essencials en la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en virtut del que disposa l'article 19.1 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid