Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 15 de gener de 2021, Sup. 13

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Conveni entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària i la Comissió d'Intercanvi Cultural, Educatiu i Científic entre Espanya i els Estats Units d'Amèrica, per a la convocatòria de les beques «Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana-Fulbright», fet a Madrid el 15 d'octubre de 2020.

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 13 de gener de 2021, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 22 de gener de 2013, sobre organització i atribució de competències a l'àrea de recaptació.

  • Resolució de 13 de gener de 2021, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 24 de març de 1992, sobre organització i atribució de funcions a la Inspecció dels Tributs en l'àmbit de la competència del Departament d'Inspecció Financera i Tributària.

  • Resolució de 13 de gener de 2021, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, sobre organització i atribució de funcions en l'àmbit de competències del Departament de Gestió Tributària.

  • Resolució de 13 de gener de 2021, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, sobre organització i atribucions de funcions a l'àrea de duanes i impostos especials.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Ordre PCM/14/2021, de 14 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 12 de gener de 2021, pel qual es prorroga per segona vegada l'Acord del Consell de Ministres de 22 de desembre de 2020, pel qual s'estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi per la COVID-19, mitjançant la limitació dels vols directes i els vaixells de passatge entre el Regne Unit i els aeroports i ports espanyols.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid