Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 29 de gener de 2021, Sup. 25

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Conveni entre l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) i l'Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC), per a la instal·lació i l'operació de la xarxa ASTRI a l'Observatori del Teide, fet a San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife), el 22 de desembre de 2020 i el 7 de gener de 2021.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/62/2021, de 28 de gener, per la qual es modifiquen l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i l'Ordre INT/1236/2020, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen criteris per a la restricció temporal de l'accés per via terrestre a l'espai Schengen a través del lloc de control de persones amb el territori de Gibraltar per raons de salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Ordre EFP/63/2021, de 21 de gener, per la qual s'actualitzen, d'acord amb el Reial decret 817/2014, de 26 de setembre, determinades qualificacions professionals de les famílies professionals agrària, comerç i màrqueting, imatge i so, maritimopesquera, sanitat, seguretat i medi ambient, serveis socioculturals i a la comunitat i transport i manteniment de vehicles, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, establertes per determinats reials decrets.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 22 de gener de 2021, de la Secretaria General de Funció Pública, per la qual s'aprova i es publica l'Acord de les taules generals de negociació de l'Administració General de l'Estat de 16 de desembre de 2020, pel qual es modifica l'Acord de 30 de maig de 2017, sobre assignació de recursos i racionalització de les estructures de negociació i participació.

  • Resolució de 22 de gener de 2021, de la Secretaria General de Funció Pública, per la qual es publica l'Acord de la Taula General de Negociació de l'Administració General de l'Estat de 30 de novembre de 2020, sobre el procediment de règim disciplinari de personal laboral de l'Administració General de l'Estat a l'exterior.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Ordre TED/64/2021, de 27 de gener, per la qual s'autoritza un transvasament des dels embassaments d'Entrepeñas-Buendía, a través de l'aqüeducte Tajo-Segura, de 17 hm³ per al mes de gener de 2021.

  • Ordre TED/65/2021, d'11 de gener, per la qual es corregeixen errors de l'Ordre TED/902/2020, de 25 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre ITC/1660/2009, de 22 de juny, per la qual s'estableix la metodologia de càlcul de la tarifa d'últim recurs de gas natural, a fi d'adaptar-la a la nova estructura de peatges del sistema gasista.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid