Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Ostirala 27 de urtarrila de 2017, Zk. 23

I. Xedapen orokorrak

AUZITEGI KONSTITUZIONALA

  • 5438-2013 konstituzio-kontrakotasuneko arazoa, ustez Konstituzioaren 24. eta 86. artikuluak urra ditzakeen Justizia Administrazioaren esparruan eta Toxikologiaren eta Auzitegi Zientzien Institutu Nazionalaren esparruan zenbait tasa arautzen dituen azaroaren 20ko 10/2012 Legearen 7. artikulua dela-eta aurkeztua (otsailaren 23ko 3/2013 Errege Lege Dekretuak emandako idazkeran).

  • 1043-2015 arazo prejudiziala, foru-arau fiskalei buruzkoa, ustez Espainiako Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarria eta 31. artikulua urra ditzakeen Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga Arautzen duen abenduaren 29ko 10/2006 Foru Arauaren 30.2 artikuluari lotua, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna Onartzen duen maiatzaren 23ko 12/2002 Legearen 3. a) artikuluari dagokionez.

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2017ko urtarrilaren 19koa, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren Zuzendaritza Nagusiarena, Zerga eta Aduana Kontroleko 2017ko Urteko Planaren jarraibide orokorrak onartzen dituena.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril