Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Osteguna 16 de otsaila de 2017, Zk. 40

I. Xedapen orokorrak

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2017ko otsailaren 9koa, Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusiarena, 2011ko uztailaren 1eko Ebazpena aldatzen duena; ebazpen horren bidez, Kontabilitate Publikoko Plan Orokorra Gizarte Segurantzaren sistema osatzen duten entitateei egokitzea onartu zen.

LEHENDAKARITZAKO ETA LURRALDE ADMINISTRAZIOETARAKO MINISTERIOA

  • Hutsen zuzenketa, honako honena: 746/2016 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, 2017ko ekitaldirako klase pasiboetako pentsioen goititzeari eta osagarriei buruzkoa eta Gizarte Segurantzako sistemako pentsioak eta beste prestazio sozial publiko batzuk goititzeari buruzkoa.

  • Hutsen zuzenketa, honako honena: 39/2017 Errege Dekretua, urtarrilaren 27koa, Airearen kalitatea hobetzeari buruzko urtarrilaren 28ko 102/2011 Errege Dekretua aldatzen duena.

ASTURIASKO PRINTZERRIKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

NAFARROAKO FORU ERKIDEGOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril