Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 18 de otsaila de 2017, Zk. 42

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

  • 3/2017 Errege Lege Dekretua, otsailaren 17koa, Kirol-jardunean kirolarien osasuna babesteari eta dopinaren aurka borrokatzeari buruzko ekainaren 20ko 3/2013 Lege Organikoa aldatzen eta 2015eko Dopinaren Aurkako Munduko Kodearen bidez sartutako aldaketetara egokitzen duena.

AUZITEGI KONSTITUZIONALA

  • 929-2014 konstituzio-kontrakotasuneko arazoa, ustez Konstituzioaren 9.2, 14., 24.1 eta 31.1 artikuluak urra ditzaketen Justizia Administrazioaren esparruan eta Toxikologia eta Auzitegi Zientzien Institutu Nazionalaren esparruan zenbait tasa arautzen dituen azaroaren 20ko 10/2012 Legearen 8.2 artikulua (3/2013 Errege Lege Dekretuaren 1.9 artikuluak emandako idazketan) eta 10/2012 Legearen 7. artikuluaren 1. eta 2. zenbakiak (3/2013 Errege Lege Dekretuaren 1. artikuluaren 6., 7. eta 8. zenbakiek emandako idazketan) direla-eta aurkeztua.

  • 3667-2015 konstituzio-kontrakotasuneko arazoa, ustez Konstituzioaren 24.1 artikulua urra dezaketen Justizia Administrazioaren esparruan eta Toxikologia eta Auzitegi Zientzien Institutu Nazionalaren esparruan zenbait tasa arautzen dituen azaroaren 20ko 10/2012 Legearen 2.e) eta 7.1 eta 7.3 artikuluak (3/2013 Errege Lege Dekretuak emandako idazketan) direla-eta aurkeztua.

DEFENTSA MINISTERIOA

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2017ko otsailaren 17koa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Monopolioaren Eremuko Tabako eta Tinbre Saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

LEHENDAKARITZAKO ETA LURRALDE ADMINISTRAZIOETARAKO MINISTERIOA

  • 115/2017 Errege Dekretua, otsailaren 17koa, Gas fluordunen eta haietan oinarritutako ekipamenduen merkaturatzea eta manipulazioa eta halakoak erabiltzen dituzten profesionalen egiaztatzea arautzen dituena eta gas fluordunak isurtzea berekin dakarten jarduerak hartzen dituzten instalazioetarako betekizun teknikoak ezartzen dituena.

BALEAR UHARTEETAKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

  • 1/2017 Lege Dekretua, urtarrilaren 13koa, Balear Uharteetako Udalen eta Toki Araubidearen abenduaren 15eko 20/2006 Legea eta Balear Uharteetako Autonomia Erkidegoko Funtzio Publikoaren martxoaren 27ko 3/2007 Legea aldatzekoa eta Balear Uharteetako udaltzaingoen koordinazio-neurriena.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril