Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Asteazkena 8 de martxoa de 2017, Zk. 57

I. Xedapen orokorrak

AUZITEGI KONSTITUZIONALA

  • 686-2017 konstituzio-kontrakotasuneko arazoa, ustez Konstituzioaren 31. artikulua urra dezaketen Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 175. artikuluaren 2. eta 3 zenbakiak direla-eta aurkeztua.

  • 649-2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, urriaren 28ko 10/2016 Valentziako Legearen artikulu bakarraren Bat, Hiru, Lau, Bost eta Zazpi zenbakien aurkakoa eta xedapen iragankor bakarraren aurkakoa —lege horren bidez, Valentziako Erkidegoaren ordezkaritzan jardungo duten senatariak izendatzeko uztailaren 7ko 9/2010 Valentziako Legea aldatzen da—.

HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROL MINISTERIOA

  • ECD/192/2017 Agindua, otsailaren 28koa, honako hau aldatzen duena: EDU/2095/2010 Agindua, uztailaren 28koa, Hezkuntza Ministerioko kudeaketa-arloan hogei urtetik gorakoek batxiler titulua lortzeko proben egitura ezartzen duena.

ENERGIA, TURISMO ETA AGENDA DIGITALEKO MINISTERIOA

LEHENDAKARITZAKO ETA LURRALDE ADMINISTRAZIOETARAKO MINISTERIOA

  • 129/2017 Errege Dekretua, otsailaren 24koa, Droga Aitzindariak Kontrolatzeko Erregelamendua Onartzen duena.

  • Hutsen zuzenketa, honako honena: 746/2016 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, 2017ko ekitaldirako klase pasiboetako pentsioen goititzeari eta osagarriei buruzkoa eta Gizarte Segurantzako sistemako pentsioak eta beste prestazio sozial publiko batzuk goititzeari buruzkoa.

EKONOMIA, INDUSTRIA ETA LEHIAKORTASUN MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2017ko martxoaren 6koa, Altxorraren Zuzendaritza Nagusiarena, honako honen 1. eranskina eguneratzen duena: Ebazpena, 2016ko irailaren 16koa, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, Autonomia-erkidegoen eta toki-erakundeen zorpetze-eragiketei eta eratorritakoei aplikatzekoa den finantza-zuhurtasunaren printzipioa definitzen duena.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA

  • 1/2017 Legea, otsailaren 16koa, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua sortzeko azaroaren 27ko 4/2014 Legea aldatzekoa.

KATALUNIAKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

ANDALUZIAKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

  • 1/2017 Legea, otsailaren 8koa, Almeriako, Cadizko, Kordobako, Granadako, Huelvako, Jaengo, Malagako eta Sevillako ekonomialarien elkargo profesionalak sortzekoa, Andaluziako ekonomialarien elkargo ofizialek eta merkataritzako titularren elkargo ofizialek, fusio bidez, bat egitearen ondorioz.

MURTZIAKO ESKUALDEKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

ARAGOIKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

  • 1/2017 Legea, otsailaren 8koa, Aragoiko Autonomia Erkidegoko sektore publiko instituzionaleko erakundeen zerbitzura dauden zuzendaritzako langileen eta gainerakoen ordainsari-araubidea eta sailkapen profesionala arrazionalizatzeko neurriena.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril