Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Osteguna 9 de martxoa de 2017, Zk. 58

I. Xedapen orokorrak

KANPO ARAZOETAKO ETA LANKIDETZAKO MINISTERIOA

AUZITEGI GORENA

  • Epaia, 2016ko azaroaren 30ekoa, Auzitegi Goreneko Laugarren Salarena (141/2015 kasazio-errekurtsoa), hitzarmen kolektiboa aurkaratzeko prozeduran emana (Navantia, SA).

  • Epaia, 2016ko abenduaren 7koa, Auzitegi Goreneko Hirugarren Salarena, Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salako Bigarren Atalak 293/2013 errekurtsoa dela-eta 2015eko ekainaren 30ean emandako epaiaren aurka jarritako kasazio-errekurtsoa baiesten duena, 293/2013 errekurtsoa zati batean baiesten duena eta tokiko jabari publikoaren erabilera pribatiboaren eta aprobetxamendu bereziaren ondoriozko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren 11.2 artikulua deusez deklaratzen duena (2012ko abenduaren 21ean onartutako aldaketa, Madrilgo Erkidegoaren Aldizkari Ofizialaren 2012ko abenduaren 28ko alean argitaratua), bakar-bakarrik balio-parametroa finkatzeko ehuneko 4ari egiten zaion erreferentziari dagokionez.

  • Epaia, 2017ko urtarrilaren 24koa, Auzitegi Goreneko Hirugarren Salarena, Ministro Kontseiluaren 2014ko irailaren 12ko Erabakiaren aurka jarritako errekurtsoa zati batean baiesten duena; erabaki horrek araubide erkideko autonomia-erkidego bakoitzaren aurrekontu-egonkortasuneko eta zor publikoko helburuak ezartzen ditu 2014. urterako, eta baliogabetua eta ondoriorik gabe geratzen da.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril