Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Asteazkena 15 de martxoa de 2017, Zk. 63

I. Xedapen orokorrak

GORTE NAGUSIAK

KANPO ARAZOETAKO ETA LANKIDETZAKO MINISTERIOA

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • HFP/227/2017 Agindua, martxoaren 13koa, honako bi eredu hauek onartzen dituena eta telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dituena: 202 eredua, sozietateen gaineko zergaren eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren (establezimendu iraunkorrei eta atzerrian eratu eta lurralde espainiarrean presentzia duten errentak eratxikitzeko araubidera bildutako entitateei dagokiena) konturako ordainketa zatikatuak egitekoa; 222 eredua, zerga-kontsolidazioaren araubidera bildutakoek sozietateen gaineko zergaren konturako ordainketa zatikatuak egitekoa.

ENPLEGUKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO MINISTERIOA

LEHENDAKARITZAKO ETA LURRALDE ADMINISTRAZIOETARAKO MINISTERIOA

  • 198/2017 Errege Dekretua, martxoaren 3koa, honako hauek aldatzen dituena: 1728/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, Esnearen sektoreko eragileek bete behar duten kontrolerako oinarrizko araudia ezartzen duena eta otsailaren 6ko 217/2004 Errege Dekretua —Esnearen sektorean esku-hartzen duten eragileen, establezimenduen eta edukiontzien identifikazioa eta erregistroa eta esnearen mugimenduen erregistroa arautzen dituena— aldatzen duena; 752/2011 Errege Dekretua, maiatzaren 27koa, Ardi- eta ahuntz-esne gordinaren sektoreko eragileek bete behar duten kontrolerako oinarrizko araudia ezartzen duena; 1528/2012 Errege Dekretua, azaroaren 8koa, Gizakiek jateko ez diren animalia-azpiproduktuei eta produktu deribatuei aplikatzekoak diren arauak ezartzen dituena; 476/2014 Errege Dekretua, ekainaren 13koa, Gizakiek jateko ez diren animalia-azpiproduktuen eta produktu deribatuen mugimendu-erregistro nazionala arautzen duena.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril