Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 18 de martxoa de 2017, Zk. 66

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

  • 5/2017 Errege Lege Dekretua, martxoaren 17koa, honako hauek aldatzen dituena: 6/2012 Errege Lege Dekretua, martxoaren 9koa, Baliabiderik ez duten hipoteka-zordunak babesteko presako neurriei buruzkoa; 1/2013 Legea, maiatzaren 14koa, Hipoteka-zordunen babesa, zorraren berregituratzea eta alokairu soziala indartzeko neurriei buruzkoa.

GORTE NAGUSIAK

  • Ebazpena, 2017ko martxoaren 9koa, Diputatuen Kongresuarena, honako hau baliozkotzeko erabakia argitaratzeko agindua ematen duena: 3/2017 Errege Lege Dekretua, otsailaren 17koa, Kirol-jardunean kirolarien osasuna babesteari eta dopinaren aurka borrokatzeari buruzko ekainaren 20ko 3/2013 Lege Organikoa aldatzen eta 2015eko Dopinaren Aurkako Mundu Kodearen bidez sartutako aldaketetara egokitzen duena.

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2017ko martxoaren 17koa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Monopolioaren Eremuko Tabako eta Tinbre Saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

NEKAZARITZA, ARRANTZA, ELIKADURA ETA INGURUMEN MINISTERIOA

  • 265/2017 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Azken ekaitzek eragindako kalteak arintzeko presako neurriak hartzen dituen urtarrilaren 27ko 2/2017 Errege Lege Dekretuaren aplikazio-eremua zabaltzen duena, Girona, Huelva, Balearrak, Cadiz, Malaga eta Granada probintzietako kostaldean 2017ko otsailean izandako kalte jakin batzuk konpontzeko.

  • 266/2017 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Mahastizaintza- eta ardogintza-sektoreari laguntzeko 2014-2018 programako neurriak aplikatzeko abenduaren 5eko 597/2016 Errege Dekretua aldatzen duena.

LEHENDAKARITZAKO ETA LURRALDE ADMINISTRAZIOETARAKO MINISTERIOA

  • 199/2017 Errege Dekretua, martxoaren 3koa, Nekazaritzarako eta Elikadurarako Baliabide Fitogenetikoak Kontserbatzeko eta Modu Jasangarrian Erabiltzeko Programa Nazionalaren Erregelamendua onartzen duena.

  • 267/2017 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, honako hauek garatzen dituena: 6/2015 Legea, maiatzaren 12koa, Autonomiaz gaindiko lurralde-eremuetako jatorri-deiturena eta adierazpen geografiko babestuena; 12/2013 Legea, abuztuaren 2koa, Elikatze Katearen Funtzionamendua Hobetzeko Neurriei buruzkoa.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril