Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 6 de maiatza de 2017, Zk. 108

I. Xedapen orokorrak

AUZITEGI KONSTITUZIONALA

  • 5724-2016 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, honako honen 49. artikuluaren Bat zenbakiko azken tartekiaren aurkakoa: 2/2016 Legea, urtarrilaren 28koa, Aragoiko Autonomia Erkidegoaren Zerga eta Administrazio Neurriena, zeinak Aragoiko Unibertsitate Sistema Antolatzeko ekainaren 14ko 5/2005 Legearen 5. artikulua aldatzen baitu.

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2017ko maiatzaren 5ekoa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Monopolioaren Eremuko Tabako eta Tinbre Saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

BARNE MINISTERIOA

HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROL MINISTERIOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril