Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 27 de maiatza de 2017, Zk. 126

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

  • 9/2017 Errege Lege Dekretua, maiatzaren 26koa, Europar Batasuneko zuzentarauen transposizioa egiten duena finantza-, merkataritza- eta osasun-eremuetan eta langileen lekualdatzeari buruzkoan. [2017/12/18an zuzendutako itzulpena]

DEFENTSA MINISTERIOA

  • DEF/479/2017 Agindua, maiatzaren 19koa, Tropako militarren eta marinelen eskaletan sartze aldera, prestakuntza-irakaskuntzako curriculumak egiteko jarraibide orokorrak onartzen dituena.

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • 529/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 26koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregelamendua —abenduaren 29ko 1624/1992 Errege Dekretuaren bidez onartua— aldatzen duena.

  • 530/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 26koa, Arbitraje Batzordearen Erregelamendua, martxoaren 24ko 353/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua, aldatzen duena; batzorde hori Estatuaren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Hitzarmen Ekonomikoan jasota dago.

  • 531/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 26koa, Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioaren oinarrizko egitura organikoa garatzen duena, azaroaren 11ko 424/2016 Errege Dekretua —ministerioetako sailen oinarrizko egitura organikoa ezartzen duena— aldatzen duena eta baliabide propio diren saileko entitateen estatutuak aldatzen dituena haien izendapena urriaren 1eko 40/2015 Legean xedatutakoari egokitu dadin.

  • Ebazpena, 2017ko maiatzaren 18koa, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren Zuzendaritza Nagusiarena, Hautaketa-prozesuetan onartua izateko eskabide-eredua eta azterketa-eskubideen tasaren likidazioa onartzen dituena.

  • Ebazpena, 2017ko maiatzaren 25ekoa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Monopolioaren Eremuko Tabako eta Tinbre Saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

LEHENDAKARITZAKO ETA LURRALDE ADMINISTRAZIOETARAKO MINISTERIOA

  • 512/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 22koa, Guardia Zibileko Langileen Ebaluazioen eta Igoeren Erregelamendua onartzen duena.

  • 534/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 26koa, azaroaren 14ko 951/2014 Errege Dekretua —defentsa fitosanitariorako zenbait baliabide merkaturatzea arautzen duena— aldatzen duena.

  • 536/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 26koa, Kontsumitzaileak Zoru Klausuletatik Babesteko Presako Neurrien urtarrilaren 20ko 1/2017 Errege Lege Dekretuan jasotako Jarraipen, Kontrol eta Ebaluazio Batzordea sortzen eta arautzen duena, eta Aurrezki Kutxa eta Banku Fundazioei buruzko abenduaren 27ko 26/2013 Legea garatzen duen urriaren 2ko 877/2015 Errege Dekretuaren 6. artikulua aldatzen duena.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril