Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 10 de ekaina de 2017, Zk. 138

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

  • 10/2017 Errege Lege Dekretua, ekainaren 9koa, Zenbait arro hidrografikotan lehorteak eragindako ondorioak arintzeko presako neurriak hartzen dituena eta uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Uren Legearen testu bategina aldatzen duena.

AUZITEGI KONSTITUZIONALA

  • 4865-2016 konstituzio-kontrakotasuneko arazoa, ustez Espainiako Konstituzioaren 31.1. artikulua urratzen duen Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren 107. artikulua dela-eta aurkeztua.

  • 4866-2016 konstituzio-kontrakotasuneko arazoa, ustez Espainiako Konstituzioaren 31.1. artikulua urratzen duen Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren 107. artikulua dela-eta aurkeztua.

  • 4867-2016 konstituzio-kontrakotasuneko arazoa, ustez Espainiako Konstituzioaren 31.1. artikulua urratzen duen Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren 107. artikulua dela-eta aurkeztua.

  • 4868-2016 konstituzio-kontrakotasuneko arazoa, ustez Espainiako Konstituzioaren 31.1. artikulua urratzen duen Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren 107. artikulua dela-eta aurkeztua.

KANPO ARAZOETAKO ETA LANKIDETZAKO MINISTERIOA

  • Behin-behineko aplikazioa, batetik, Europako erkidegoen eta estatu kideen eta, bestetik, Egiptoko Arabiar Errepublikaren arteko elkarte bat ezartzen duen euromediterranear akordioaren protokoloarena –2017ko apirilaren 10ean Bruselan egina–, Kroaziako Errepublika Europar Batasunari atxiki izana kontuan hartzearren.

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2017ko ekainaren 9koa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Monopolioaren Eremuko Tabako eta Tinbre Saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

LEHENDAKARITZAKO ETA LURRALDE ADMINISTRAZIOETARAKO MINISTERIOA

  • 579/2017 Errege Dekretua, ekainaren 9koa, Tabako-produktuak eta haiekin lotutako produktuak fabrikatu, aurkeztu eta merkaturatzearekin zerikusia duten zenbait alderdi arautzen dituena.

  • 581/2017 Errege Dekretua, ekainaren 9koa, Espainiako ordenamendu juridikoan Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko azaroaren 20ko 2013/55/EB Zuzentaraua txertatzen duena; zuzentarau horrek 2005/36/EE Zuzentaraua —lanbide-kualifikazioak aitortzeari buruzkoa— eta 1024/2012 Erregelamendua (EB) —Barne Merkatuaren Informazio Sistemaren bidez (IMI Erregelamendua) administrazioko lankidetza emateari buruzkoa— aldatzen ditu.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril