Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Ostirala 16 de ekaina de 2017, Zk. 143

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • HFP/550/2017 Agindua, ekainaren 15ekoa, 221 eredua onartzen duena; eredu hori zerga-administrazioaren aurrean zerga geroratuen aktiboak kreditu galdagarri bihurtzearen ondoriozko ondare-prestazioaren autolikidazioarena da.

AUZITEGI GORENA

  • Epaia, 2017ko martxoaren 23koa, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salarena, uztailaren 11ko 595/2014 Errege Dekretuaren bidez onartutako Jucarreko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoaren aurka jarritako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa zati batean baiesten duena eta haren 28.B),d) artikulua deuseztatzen duena.

ARAGOIKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

KANARIETAKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril