Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Asteazkena 12 de uztaila de 2017, Zk. 165

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

  • Huts-zuzenketa, honako honena: 3/2017 Legea, ekainaren 27koa, 2017rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrena.

AUZITEGI KONSTITUZIONALA

  • 2633-2017 judizio aurreko arazoa, foru-arau fiskalei buruzkoa, Zerga alorreko zenbait aldaketa onartzen dituen abenduaren 27ko 13/2012 Gipuzkoako Batzar Nagusien Foru Arauaren 4.2 artikulua dela-eta aurkeztua —manu horrek edukirik gabe uzten du Ondare Eskualdaketen gaineko Zergaren abenduaren 30eko 18/1987 Gipuzkoako Lurralde Historikoko Foru Arauaren 41. artikuluaren 1. zenbakiko A) letraren d) letra—, ustez Espainiako Konstituzioaren 149.1.1 artikulua —Espainiako Konstituzioaren 16.3 eta 139.1 artikuluekin lotua— eta Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzen duen maiatzaren 23ko 12/2002 Legearen 2.1 artikulua urratzen dituelako.

LEHENDAKARITZAKO ETA LURRALDE ADMINISTRAZIOETARAKO MINISTERIOA

  • 655/2017 Errege Dekretua, ekainaren 23koa, abenduaren 12ko 1055/2014 Errege Dekretua —berotegi-efektuko gasen zeharkako isurketa-kostuen konpentsazio-mekanismoa sortzen duena zenbait industria-sektoreko eta -azpisektoreko enpresentzat, zeinek "karbono-ihesa"ren arrisku nabarmena baitute, eta 2014ko eta 2015eko ekitaldietako diru-laguntzak esleitzeko oinarri arau emaileak onartzen dituena— aldatzen duena eta haren indarraldia 2020ko abenduaren 31ra arte luzatzen duena.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril