Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 22 de uztaila de 2017, Zk. 174

I. Xedapen orokorrak

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2017ko uztailaren 20koa, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzak eta Funtzio Publikoaren Estatu Idazkaritzak batera emandakoa, Estatuko sektore publikoaren langileei atzerapenak —2017ko Estatuaren Aurrekontu Orokorren 3/2017 Legean aurreikusitako ehuneko 1eko igoerari dagozkionak— ordaintzeari buruzko jarraibideak ematen dituena.

  • Ebazpena, 2017ko uztailaren 21ekoa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Penintsulako eta Balear Uharteetako Tabako eta Tinbre Saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROL MINISTERIOA

  • 726/2017 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Familia-errenta eta -ondarearen atalaseak eta ikasketetarako beken eta laguntzen zenbatekoak ezartzen dituena 2017-2018 ikasturterako, eta Ikasteko beka eta laguntza pertsonalizatuen araubidea ezartzen duen abenduaren 21eko 1721/2007 Errege Dekretua aldatzen duena.

ENPLEGUKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO MINISTERIOA

LEHENDAKARITZAKO ETA LURRALDE ADMINISTRAZIOETARAKO MINISTERIOA

  • PRA/686/2017 Agindua, uztailaren 21ekoa, Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordearen 2017ko uztailaren 21eko Erabakia argitaratzen duena. Erabaki horren bidez, neurri gehigarri berriak hartzen dira Kataluniako Autonomia Erkidegoan zerbitzu publikoak interes orokorra kontuan harturik eskaintzen direla eta Konstituzioak eta legeek xedatutakoa betetzen dela bermatzeko.

OSASUNEKO, GIZARTE ZERBITZUETAKO ETA BERDINTASUNEKO MINISTERIOA

  • 729/2017 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan izendatutako zenbatekoaren kontura Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko Estatu Idazkaritzaren interes orokorreko jarduerak gauzatzera bideratutako diru-laguntzen ematea arautzeko oinarriak ezartzen dituena.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril